Ekipa Subsurface z przyjemnością ogłasza udostępnienie kolejnej wersji Subsurface, otwartego oprogramowania do logowania i planowania nurkowań, działającego w systemach Windows, Mac i Linux.

Ważniejsze zmiany w stosunku do Subsurface 4.2

Subsurface umożliwia teraz filtrowanie listy nurkowań. Po włączeniu filtrowania, użytkownik może podać kryteria takie jak tagi, ludzie z którymi nurkował, miejsce nurkowania, skafander itp. Podczas filtrowania widać ile nurkowań pasuje do danych kryteriów i ile nurkowań pasuje do kombinacji wybranych kryteriów (panel poniżej głównego menu na poniższym zrzucie ekranu)

Główny ekran Subsurface z filtrami

Podczas edycji nurkowania istnieje możliwość skopiowania informacji o nurkowaniu z już istniejącego wpisu i wklejenie jej do jednego lub więcej nurkowań. Ułatwia to dodawanie nurkowań z tym samym wyposażeniem, realizowanych z tymi samymi ludźmi itp.

Profil nurkowania pokazuje teraz wykres nasycenia tkanek obrazujący obliczone nasycenia w każdej chwili nurkowania (obrazek poniżej)

pasek gazu i nasycenie tkanek

W profilu nurkowania dodano możliwość włączenia wizualizacji rodzaju gazu używanego podczas nurkowania (“pasek gazu” gdzie rożne mieszanki zobrazowane są poprzez rożne kolory -- patrz obrazek powyżej)

Właściciele komputerów Heinrichs & Weikamp OSTC 2 i 3 oraz komputerów z popularnej rodziny popular Suunto Vyper mogą teraz zmieniać konfiguracje swoich komputerów przy użyciu Subsurface.

Dla niektórych komputerów nurkowych Subsurface pobiera dodatkowe dane o nurkowaniu i pokazuje je na dodanej w tym celu zakładce. Obejmuje to -- w zależności od modelu komputera -- informacje o poziomie baterii, czasie zakazu lotu, ustawieniach Gradient Factors używanych podczas nurkowania itp. Funkcja ta jest włączona w oficjalnym wydaniu Subsurface. Przy budowaniu ze źródeł potrzebna jest specjalna wersja libdivecomputer (zostało to opisane w pliku INSTALL).

Planer umożliwia teraz edycję zaplanowanego nurkowania i tworzenie wariantów planów.

Dodaliśmy wsparcie dla kilku nowych komputerów, między innymi Suunto EON Steel, Aeris A300 CD oraz Aeris F11.

Subsurface może teraz importować logi z programów Liquivision i Cochran oraz z nowego Suunto DM5.

Dodaliśmy wiele poprawek do importów UDDF i CSV, a eksport UDDF jest teraz zgodny z najnowszą wersją standardu.

Poprawiono wiele rzeczy w eksporcie HTML.

Dodano wstępna wersję obsługi obiegów zamkniętych (CCR) i pSCR. Można importować dane z Poseidon MkVI CCR. Wizualizacja profilu i planowanie nurkowań powinno działać -- ta funkcjonalność jest jednak we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać jeszcze sporo błędów. Poniżej profil z Poseidon MkVI:

Przykładowy profil CCR

Pozostałe warte odnotowania zmiany

  • Import ręcznie wprowadzanych nurkowań (np. z papierowego logbooka) jest teraz dużo lepiej opisany w instrukcji obsługi (ENG). Zamiast dodawać pojedynczo nurkowania w edytorze profili można wpisać parametry nurkowań do arkusza kalkulacyjnego i zaimportować je do Subsurface hurtowo
  • wiele drobnych poprawek w planerze
  • Wiele poprawek w interfejsie graficznym pod kątem mniejszych ekranów (ciaśniejsze kolumny, mniejsze nagłówki, pionowy pasek z opcjami nie wymusza wysokości profilu itp)
  • Poprawki dla wyświetlaczy HiDPI
  • Poprawiliśmy denerwujący błąd, gdzie po rozpoczęciu edycji nurkowania podpowiedzi auto-uzupełniania zakrywały edytowaną linię tekstu (z reguły występowało to przy edycji tagów)
  • Dla komputerów zapisujących namiar kompasu w każdej próbce (np. xDEEP BLACK) nie umieszczamy tych danych jak znaczników graficznych na wykresie by nie zaburzać czytelności
  • Instalator wersji dla Windows jest teraz sprytniejszy: instalator wersji 64bit odmawia instalacji na systemie 32bit a instalator wersji 32bit ostrzega podczas instalacji w systemie 64bit
  • Lepsza synchronizacja z divelogs.de, w tym wsparcie dla używania wielu butli

Znane problemy

  • Błąd w Qt: po zmianie hasła dla proxy, Subsurface będzie korzystał ze starego hasła do czasu ponownego uruchomienia