Downloaden

Windows

subsurface-4.8.1.exe is getest op diverse 32 en 64 bit versies van Windows, waaronder Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

Mac

Subsurface-4.8.1.dmg is een Mac image die geïnstalleerd kan worden op 64 bit Intel Macs draaiend onder MacOS 10.10 of later. Sleep de Subsurface.app naar je /Applications map.

Linux

Het Subsurface team maakt zelf een aantal installaties voor diverse Linux versies. Daarnaast is er een generieke “AppImage” die werkt op vrijwel alle Linux distributies.

Ubuntu (14.04 -- only up to Subsurface 4.6.4, 16.04, 16.10 (up to 4.6.4), and 17.04), LinuxMint (17 (up to 4.6.4) and 18), and Debian Jessie (up to 4.6.4) and Stretch

Gebruikt deze versies in Ubuntu door eenvoudigweg de volgende PPA aan je systeem toe te voegen:

ppa:subsurface/subsurface

Op LinuxMint dien je de volgende commando’s uit te voeren, en expliciet de PPA versie van Subsurface te vragen. Als je dit niet doet, zal de verouderde Subsurface 4.0 worden geïnstalleerd:

sudo apt-repository ppa:subsurface/subsurface
sudo apt-get update
sudo apt-get install subsurface=4.8.1-1~xenial

Voor Debian Jessie dien je de volgende Ubuntu repository toe te voegen:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/subsurface/subsurface/ubuntu xenial main"
        | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/subsurface.list
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys A8BC9756EE61D9C6
gpg -a --export A8BC9756EE61D9C6 | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

Nu kan je de geselecteerde versie van Subsurface uit de repository installeren:

sudo apt-get install subsurface

Controleer dat je huidige versie met alle Qt5 afhankelijkheden installeert.

OpenSUSE Leap 42.1, Leap 42.2, Leap 42.3, Tumbleweed and Fedora 24, 25, 26, 27

Ga naar het officiële Subsurface pakket voor deze OpenSUSE or Fedora versies, op onze build service project pagina en volg de instructies. -- 2x klikken en klaar.

Alle andere 64 bit Linux versies

Een generieke AppImage is beschikbaar als Subsurface-4.8.1-x86_64.AppImage. Maak de file executable na download chmod +x Subsurface-4.8.1-x86_64.AppImage gevolgd door het executeren van de file. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in ervaringen met deze wijze van distributie van Linux software.

Verouderde Subsurface versies door Linux distributies

Enkele Linux distributies maken installatie van Subsurface mogelijk vanuit de eigen distributie. Hoewel dit erg handig lijkt, raden wij de officiële versies zoals hierboven beschreven aan.

Broncode

De volledige broncode van Subsurface is natuurlijk beschikbaar op github of als een release tar-ball Subsurface-4.8.1.tgz. De code van de GPL en LGPL componenten zoals gebruikt in de Mac and Windows binaries versies staan op MacPorts en MinGW.