Downloaden

Downloaden

Windows

subsurface-4.8.6.exe is getest op diverse 32 en 64 bit versies van Windows, waaronder Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

Mac

Subsurface-4.8.6.dmg is een Mac image die geïnstalleerd kan worden op 64 bit Intel Macs met MacOS 10.10 of hoger. Sleep de Subsurface.app naar je /Applications map.

Linux

Het Subsurface team maakt zelf een aantal installaties voor diverse Linux versies. Daarnaast is er een generieke “AppImage” die op vrijwel elke Linux-distributie moet werken.

Ubuntu (16.04 en 18.04), LinuxMint (18), en Debian Stretch

Gebruik deze versies in Ubuntu door eenvoudig de volgende PPA aan je systeem toe te voegen:

ppa:subsurface/subsurface

Op LinuxMint moet je de volgende commando’s uitvoeren, en expliciet de PPA versie van Subsurface opgeven. Als je dit niet doet, zal de verouderde Subsurface 4.0 worden geïnstalleerd:

sudo apt-add-repository ppa:subsurface/subsurface
sudo apt-get update
sudo apt-get install subsurface=4.8.6>-1~xenial

Voor Debian Jessie moet je de Ubuntu repository toevoegen:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/subsurface/subsurface/ubuntu xenial main" 
        | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/subsurface.list
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys A8BC9756EE61D9C6
gpg -a --export A8BC9756EE61D9C6 | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

Voor distributies die alleen de oudere versie van Subsurface ondersteunen, vervang xenial met trusty.
Nu kan je Subsurface vanuit die repository installeren:

sudo apt-get install subsurface

Controleer dat je een actuele versie installeert met alle Qt5 afhankelijkheden.

OpenSUSE Leap 42.3, Leap 15.0, Tumbleweed en Fedora 27, 28, 29 en rawhide

Om het officiële Subsurface pakket voor deze openSUSE- of Fedora-versies te installeren, ga naar onze build service project pagina en volg de instructies daar -- 2x klikken en klaar.

Alle andere 64 bit Linux versies

Een generieke AppImage is te downloaden als Subsurface-4.8.6-x86_64.AppImage. Maak de file executable na downloaden chmod +x Subsurface-4.8.6-x86_64.AppImage
en voer dan eenvoudig dit bestand uit. We zijn erg geïnteresseerd in ervaringen met deze manier van distributie van Linux software.

Verouderde Subsurface versies door Linux distributies

Enkele Linux distributies maken installatie van Subsurface mogelijk vanuit het OS. Hoewel dit erg handig lijkt, raden wij aan de officiële versies te gebruiken zoals hierboven beschreven.

Broncode

De broncode van Subsurface is natuurlijk beschikbaar op git of als een release tar-ball Subsurface-4.8.6.tgz. De broncode van de GPL en LGPL componenten die in de Mac and Windows versies worden gebruikt, staan op MacPorts en MinGW.